Una dintre calitățile Coranului este retorica sa unică. Cineva care ascultă declamarea versetelor coranice, chiar fără să înțeleagă cuvintele, este pătruns de solemnitatea ritmică a recitării. Acest lucru apare indicat chiar în textul cărţii: „recită Coranul cu glas tărăgănat şi limpede!”  (73.Surat Al-Muzammil:4). Fără îndoială, Mahomed a avut un talent oratoric cu care a atras auditoriul timpuriu. La acest talent s-a mai adăugat şi poezia regăsită mai la tot pasul în textul surelor.

Pentru a avea o idee despre cele enunțate, merită trecute în revistă câteva fragmente din textul coranic.

Înainte de toate, să remarcăm că 29 dintre cele 114 sure, încep prin enunțarea unor litere, de regulă în combinații de două, trei, patru sau cinci litere, cunoscute sub numele de muqattaʿat, termen care s-ar traduce prin „litere misterioase”. Există 14 combinații unice de litere cele mai frecvente fiind: ʾAlif Lām Mīm Ḥāʾși Mīm, care apar de șase ori fiecare. Din cele 28 de litere ale alfabetului arab, jumătate dintre ele sunt printre cele evocate. Exegeza islamică avansează ideea că acestea ar fi abrevieri ale diferitelor nume sau calități ale lui Allah, dar probabil ele au avut strict rolul de a atrage atenția auditoriului. Într-un fel, ele sunt similare cu invocarea sanscrită „Ohm, mani padme! Hum!”.

Retorica și frecvența imaginilor poetice sunt mai evidente în mai scurtele sure meccane, atunci când Mahomed avea nevoie să-și atragă adepți.

Prima sură revelată, 96.Al-‘Alaq, este ilustrativă. Ea conţine versete scurte, sacadate, cu multe exclamații de atenționare a auditoriului: „Citește! În numele Domnului Tău care a creat / Care l-a creat pe om din sânge închegat! / Citește! Domnul tău este cel mai Nobil, / Este Cel care l-a învățat cu calemul, / L-a învățat pe om ceea ce el nu a știut! / Dar nu! Omul întrece măsura, / Când se vede el bogat! / Însă la Domnul Tău se află întoarcerea! / Îl vezi tu pe cel care oprește / Un rob [al lui Allah], când împlinește Rugăciunea? / Dar dacă ar fi el pe calea cea dreaptă / Sau poruncind el evlavia? / Și-l vezi tu când el că Allah vede? / Dar nu! Dacă nu va înceta, Noi îl vom apuca de smocul [de păr], / De smocul mincinos și păcătos! / Să-i cheme el pe cei din preajma lui! / Iar Noi îi vom chema pe păzitorii Iadului! / Nu! Nu-i da ascultare, ci prosternează-te și apropie-te!”.

În alte sure, precum 35.Surat Fatir, folosește invocări ale lui Allah în imagini poetice repetate, ca un îndemn spre credință: „Mărire lui Allah, Creatorul cerurilor şi al pământului, Cel care a făcut din îngeri trimişi cu câte două aripi şi cu câte trei şi câte patru. El adaugă făpturii ceea ce voieşte, căci Allah este cu putere peste toate.”(35:1); „Allah este Cel care trimite vânturile ce ridică nouri, iar Noi îi împingem către un ţinut mort şi înviem cu ei pământul, după ce a fost mort. Astfel va fi şi învierea!”(35:9); „Allah v-a creat pe voi din ţărână, apoi dintr-o picătură, apoi v-a făcut pe voi perechi. Şi nici o muiere nu rămâne grea şi nici nu naşte decât cu ştirea Lui…”(35:11).

Repetiția este dusă la paroxism în 55.Surat Ar-Rahman în care, dintre cele 78 de versete, versetul: „Aşadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tăgăduiţi?”, se repetă de 31 de ori!…

Un fragment poetic se regăsește în 51.Surat Adh-Dhariyat: „Pe cele care risipesc, împrăştiind / Şi pe cele care poartă povară / Şi pe cele care lunecă uşor / Şi pe cele care împart după poruncă! / ceea ce vi se promite este adevărat, / Iar răsplata este hotărâtă!”(51:6) această înșiruire de versuri are drept concluzie: Meccanii vor fi pedepsiţi…

Și 52.Surat At-Tur este elaborată în același stil: „Pe At-Tur! / Şi pe Cartea scrisă / Pe un pergament întins! / Şi pe Casa cea locuită / Şi pe bolta cea înaltă! / Şi pe marea cea aprinsă! / Pedeapsa Domnului tău va veni!…” (52:1-7). Apoi cam la fel în 89.Surat Al-Fajr: „Pe zori / și pe cele zece nopți! / Pe cel care are pereche și pe cel fără pereche / Și pe noaptea ce se scurge!” (89:1-4); în 92.Surat Al-Layl: „Pe noapte, când acoperă / Și pe zi, când se luminează” (92:1-2) sau în 93.Surat Ad-Duha: „Pe ziua luminoasă / Și pe noapte, când se întunecă! / Domnul tău nu te-a părăsit și nu te urăște! / Viața de Apoi va fi pentru tine mai bună decât prima!” (93:1-4)

Sunt imagini de efect, care apar aproape identice în diferite sure cu intenția vădită de a capta auditoriu și de a oferi o aură divină lui Allah: „Când stelele se vor stinge / Şi când cerul se va despica / Şi când munţi se vor fărâmiţa / Şi când trimişilor li se va hotărî un timp!” (77:8-11) Este o imagine reluată în 81.Surat At-Takwir: „Când soarele se va întuneca / și când stelele se vor risipi / Și când munții vor fi spulberați / și cămilele îngreunate de zece luni vor fi neîngrijite, / Când sălbăticiunile vor fi adunate / Și mările se vor aprinde…/ Și când fetița îngropată de vie va fi întrebată / Pentru ce păcat a fost omorâtă, … / Și când cerul va fi îndepărtat, / Când Iadul se va aprinde / Și când Raiul va fi adus aproape, / Atunci va ști [fiecare] suflet ce a adus…”.(81:1-14). Imaginea revine şi în 82.Surat Al-Infitar: „Când cerul se va despica / Și stelele vor cădea / Când mările vor izbucni [în flăcări] / și mormintele vor fi răsturnate / Atunci va ști [fiecare] suflet ce a împlinit și ce a lăsat.” (82:1-5).

În 91.Surat Aş-Şams, putem să citim o adevărată poezie: „Pe Soare şi pe strălucirea lui / Şi pe Luna care îi urmează! / Pe ziua care îl face să strălucească / Şi pe noaptea care îl acoperă! / Pe cer şi pe ceea ce l-a înălţat / Şi pe pământ şi pe ceea ce l-a făcut întins! / Şi pe suflet şi pe ceea ce l-a plăsmuit / Şi i-a insuflat lui nelegiuirea sa şi evlavia sa! / Izbândeşte cel care-l curăţeşte / Şi pierdut este cel care-l strică!…”.

Profitând de lungimea redusă a surelor din finalul Coranului, este interesant de redat în întregime aceste sure, nu pentru conţinutul lor de idei, ci mai curând ca o exemplificare a retoricii lui Mahomed. Cu astfel de fragmente, alături de povestiri biblice moralizatoare, sunt împănate lungile sure în care profetul stabileşte reguli de comportare socială.

Cât de impresionaţi or fi fost vechii arabi auzind declamarea următoarelor sure?!…

97.Surat Al-Qadr: „Noi am pogorât Coranul în noaptea al-Qadr. / Dar de unde să ştii ce este noaptea al-Qadr?! / Noaptea al Qadr este mai bună decât o mie de luni! / În timpul ei se coboară îngerii şi Duhul, după voia Domnului lor, pentru orice poruncă! / Ea este pace, până la ivirea zorilor!

101.Surat Al-Qari’a: „Ziua aceea care loveşte! / Ce este „Ziua aceea care loveşte”? / De unde să ştii tu ce este „Ziua aceea care loveşte”? / În Ziua aceea, oamenii vor fi ca fluturii risipiţi, Iar munţii vor fi ca lâna scărmănată! / Cât despre cel ale cărui balanţe vor fi grele, / El va avea parte de o viaţă plăcută, / Iar cât despre cel ale cărui balanţe vor fi uşoare, / Locul lui de veci va fi un abis. / Şi de unde să şti tu ce este el? / El este un Foc fierbinte!

102.Surat At-Takathur: „Vă abate goana după înmulțire [a averii] / Până când veți vizita mormintele / Nu! Voi veți ști curând! / Nu! Dacă ați ști cu siguranță! / Voi veți vedea Iadul! / Încă o dată: Îl veți vedea, cu siguranță! / Apoi veți fi întrebați, în Ziua aceea despre plăceri!”.

  1. Surat Al-‘Asr: „Jur pe timp! / Că omul va fi în pierdere, / Afară de aceia care cred și împlinesc fapte bune și se îndeamnă unul pe altul către Adevăr și se îndeamnă unul pe altul la răbdare.”.

108.Surat Al-Kawthar: „Noi ţi-am dat ţie prisosinţă. / Deci împlineşte rugăciunea pentru Domnul tău şi jertfeşte! / Cel ce te urăşte va fi fără copii!”.

114.Surat An-Nas: „Spune: Eu caut adăpost la Domnul oamenilor, / Stăpânul oamenilor, / Dumnezeul oamenilor, / Împotriva răului ademenitorului fugar / Care şopteşte în piepturile oamenilor, / Împotriva [şoaptelor] djinnilor şi oamenilor”.

Episodul1 « 2 « 3 « 4 « 5 « 6 « 7 « 8 « 9 « 10 « 11 « 12  13  14 » 15 » 16 » 17 » 18 » 19 » 20 » 21 » 22 » 23 » 24 » 25 » 26 » 27 » 28 » 29 » 30 » 31 » 32 » 33 » 34 » 35

Facebook Comentariu
Distribuire
https://i0.wp.com/liber-cugetatori.ro/wp-content/uploads/2020/12/I.9d.0-coperta.jpg?fit=361%2C485https://i0.wp.com/liber-cugetatori.ro/wp-content/uploads/2020/12/I.9d.0-coperta.jpg?resize=150%2C150Raduistoria religiilorUna dintre calitățile Coranului este retorica sa unică. Cineva care ascultă declamarea versetelor coranice, chiar fără să înțeleagă cuvintele, este pătruns de solemnitatea ritmică a recitării. Acest lucru apare indicat chiar în textul cărţii: „recită Coranul cu glas tărăgănat şi limpede!”  (73.Surat Al-Muzammil:4). Fără îndoială, Mahomed a avut un...Pentru cei care știu să gândească singuri