Dacă la Mecca, Mahomed nu prea avea treabă, la Medina lucrurile s-au schimbat. Acum profetul este pus în situația de a conduce o comunitate și acest lucru se reflectă în revelațiile sale, care nu mai sunt atât de poetice și abordează, cu fiecare ocazie, lucruri mai practice. Și numărul surelor se reduc. Astfel în Coran apar doar 26 de revelații medinite față de cele 88 meccane.

Cea mai lungă sură, 2.Al-Baqara – „Sura Vacii” ( 286 de versete, 6.201 cuvinte și 25.500 litere) se crede că a fost revelată profetului în timpul „Pelerinajului de Adio”, cu excepția versetelor referitoare la cămătărie (riba). În orice caz, versetul 281: „Și fiți cu frică de Ziua în care vă veți întoarce la Allah, când fiecare suflet va fi răsplătit după ceea ce a agonisit, iar ei [oamenii] nu vor fi nedreptățiți”, este considerat drept ultima revelație a lui Mahomed.

2.Al-Baqara, nu neapărat pentru lungimea sa, ci fiind ultima sură revelată lui Mahomed, un fel de concepție teologică a adevărului în islam, merită o analiză mai amănunțită…

Sura abordează o gamă largă de subiecte, dar tema majoră este îndemnarea păgânilor și a evreilor să îmbrățișeze islamul și avertizarea ipocriților (munafiqun) despre soarta ce-i așteaptă. Dacă în perioada meccană existau doar credincioși și necredincioși, după instituirea comunității de la Medina au apărut și „ipocriții”, care îmbrățișaseră formal islamul, dar sub conducerea lui Abd-Allah ibn Ubayy, și complotau în secret împotriva musulmanilor. De aceștia se ocupă Mahomed în prima parte a surei și concluzionează: „Fulgerul aproape că le răpește văzul. De fiecare dată când el le face lumină, înaintează, dar când se lasă bezna, ei se opresc. Iar dacă ar vrea, Allah le-ar răpi și auz și văz, căci Allah este peste toate cu putere.” (v.20) (Să remarcăm imaginea folosită…).

După preamărirea lui Allah și amenințările de rigoare, Mahomed trece pe la Adam, care primise porunca lui Allah: „Pliniți Rugăciunea [As-Salat], aduceți Dania [Az-Zakat] și prosternați-vă laolaltă cu cei care se prosternează!” (v.43) (Versetul este inserat cu mici modificări în 98.Surat Al-Bayyina și chiar în 2.Al-Baqara îl reia în v.83, v.110 și 277). Tirada moralizatoare a lui Mahomed se continuă cu povestea lui Moise, eroul său preferat, căruia îi pune în gură, de-a lungul multor versete, cam tot ce avea de zis musulmanilor săi, indirect, prin acuze aduse necredincioșilor iudei: „Moise a venit cu semnele doveditoare [tablele legii lui Allah], dar voi ați ales vițelul în lipsa lui și ați fost nelegiuiți.” (v.92); „Și când le-a venit Cartea de la Allah…când le-a venit ceea ce știuseră, s-au îndepărtat de el [Mahomed]. Blestemul lui Allah asupra celor care nu cred!” (v.89); „Veți afla că ei sunt cei mai profitori de viață dintre oameni, mai mult chiar decât păgânii…” (v.96); „De fiecare dată când au făcut un legământ, s-au lepădat de el o parte din ei [dintre iudei], ba cei mai mulți dintre ei nu cred.” (v.100).

După ce îi ceartă și pe creștini care au „oprit ca în moscheele lui Allah să se rostească numele Lui și [s-au] îndârjit să le pustiască” (v.114) și au spus: „Allah și-a luat un fiu. [Nici vorbă!] ale lui sunt cele din ceruri și de pre pământ!” (v.116), Mahomed trece la Avraam care a propovăduit Legea lui Allah, prilej cu care proclamă și schimbarea direcției de rugăciune (qiblah) de la Ierusalim la Mecca. (v.142-150).

Apoi declară necesitatea pelerinajului la Mecca și ritualul acestuia „As-Safa și Al-Marwa sunt dintre rânduielile lui Allah, iar cel care face pelerinajul la Casă sau Pelerinajul mic, nu comite nici un păcat dacă le înconjoară, Iar acela care dă de bunăvoie face bine [să știe că] Allah este Mulțumitor și Atotateștiutor.” (v.158)

Mahomed mai enunță: „Nu spuneți despre cei care sunt uciși pe calea lui Allah: Ei sunt morți!, căci ei sunt vii, dar voi nu vă dați seama!” (v.154) și „Aceia care nu au primit credința și au murit necredincioși, peste aceia se va abate blestemul lui Allah, al îngerilor și al tuturor oamenilor.” (v.161). (Deci martirii islamului nu mor cu adevărat, dar vai de păgâni…).

De aici se trece la legiferarea unor obligații și oferă câteva sfaturi pentru musulmani…

Musulmanii au interdicții alimentare dar „cel care a fost silit, fără să poftească și fără să întreacă măsura, acela nu se încarcă de păcat, căci Allah este Iertător și Îndurător”. (v.173)

Cuvios este acela care crede în Allah și în Ziua de Apoi, în îngeri, în Carte și în profeți, dă din avere – în pofida iubirii pentru ea – rudelor, orfanilor, sărmanilor, călătorului, cerșetorilor și pentru răscumpărarea robilor, își împlinește Rugăciunea, dă Dania, cei care își țin legământul, dacă s-au legat, cei care sunt răbdători la nenorocire, la rău și în momentele de primejdie. Aceștia sunt cei evlavioși cu adevărat…” (v.177)

Talionul a fost prescris dar se poate accepta o despăgubire în locul biblicului „dinte pentru dinte” (v.178)…

Se reglementează și postul (As-Siyam) care trebuie ținut în luna Ramadanului, dar în cazul unei îmbolnăviri sau o călătorie îndelungată zilele de post pot să fie amânate (v.184-185)

Sunt reglementate chiar relațiile sexuale în timpul postului: „Vi s-a îngăduit în noaptea Postului împreunarea cu muierile voastre… Mâncați și beți până când puteți să deosebiți firul alb de firul negru, la revărsatul zorilor! Apoi țineți Postul până noaptea și nu vă împreunați cu ele, în timp ce stați retrași în moschei…” (v.187). (Acuma, este mai greu în moschei…).

În versetele 190-194 este abordată problema războiului în islam cu afirmații oarecum contradictorii: „Luptați pe calea lui Allah, împotriva acelora care se luptă cu voi, dar nu începeți voi lupta, căci Allah nu-i iubește pe cei care încep lupte!” (v.190) Apoi vine un îndemn: „Omorâți-i oriunde îi prindeți și alungați-i de acolo de unde v-au alungat! Iar schisma e mai rea decât omorul.” (v.191) și „Luptați-vă cu ei până ce nu va mai fi necredință și credința va fi numai în Allah! Dar dacă ei contenesc, atunci nu mai există vrăjmășie, decât împotriva celor nelegiuiți.” (v.193). Ceva mai încolo mai este enunțat „V-a fost prescrisă lupta, chiar dacă ea vă este neplăcută…” (v.216). Cu alte cuvinte, fiecare alege ce vrea și interpretează cu dorește spusele Coranului…

Sub forma unor răspunsuri la întrebări, Mahomed trece la lucruri mai lumești. Interzice consumul de alcool și jocurile de noroc (v.219), abordează problema căsătoriei, a căsniciei, divorțului, a dotei pentru femeile de care divorțează, moștenirii (v.221-241).

Pentru relaxarea auditoriului discursul continuă cu fragmente din povestiri biblice, prilej de amenințări divine, laude la adresa lui Allah. Între aceste versete, apare cel mai faimos verset al Coranului, „Versetul tronului”, echivalent cu „Tatălui nostru” sau al „Crezului” din creștinism:

Allah! Nu este Dumnezeu în afară de El, Cel Viu, Veșnicul. Nici ațipirea, nici somnul nu-L cuprind! Ale Lui sunt cele din ceruri și cele de pre pământ! Cine este acela care ar putea mijloci la El fără de îngăduința Lui? El le știe pe cele din fața lor și pe cele din urma lor. Și ei nu pricep nimic din știința Sa în afară de ceea ce El voiește. Tronul Lui se întinde peste ceruri și peste pământ și nu-I este grea păzirea lor. El este Preaînaltul, Mărețul.” (v.255).

Superioritatea lui Allah este incontestabilă față de oricare alt zeu: Allah a făcut ca soarele să răsară din est, celălalt să-l facă să răsară de la apus.”(v.258). Clar! Nici un zeu nu poate face așa ceva!…

După demonstrație de forță a lui Allah, urmează îndemnuri la milostenie, între care apare și v.282, un alt verset celebru, cunoscut sub numele de „Versetul împrumutului și mărturia femeilor” care vizează angajarea unui împrumut și statutul mărturiei femeilor: „Și luați drept martori doi dintre bărbații voștri, iar dacă nu sunt doi bărbați, [luați] un bărbat și două muieri…”

„… Doamne , nu ne împovăra pe noi cu ceea ce nu putem îndura! Și șterge-ne noă greșalele noastre și iartă-ne pre noi și fii milostiv cu noi! Tu ești Ocrotitorul nostru, ajută-ne pe noi să izbândim asupra celor necredincioși!” (v.286).

Episodul1 « 2 « 3 « 4 « 5 « 6 « 7 « 8 « 9  10  11 » 12 » 13 » 14 » 15 » 16 » 17 » 18 » 19 » 20 » 21 » 22 » 23 » 24 » 25 » 26 » 27 » 28 » 29 » 30 » 31 » 32 » 33 » 34 »35

Facebook Comentariu
Distribuire
https://i0.wp.com/liber-cugetatori.ro/wp-content/uploads/2020/12/I.9b.0-coperta.jpg?fit=414%2C499https://i0.wp.com/liber-cugetatori.ro/wp-content/uploads/2020/12/I.9b.0-coperta.jpg?resize=150%2C150Raduistoria religiilorDacă la Mecca, Mahomed nu prea avea treabă, la Medina lucrurile s-au schimbat. Acum profetul este pus în situația de a conduce o comunitate și acest lucru se reflectă în revelațiile sale, care nu mai sunt atât de poetice și abordează, cu fiecare ocazie, lucruri mai practice. Și numărul...Pentru cei care știu să gândească singuri