”Proiectul Descendenței Omului” și-a început activitatea în urmă cu 4 ani și are la activ 2 expoziții itinerante care circulă prin muzeele din țară. Aceste expoziții constau într-o serie de planșe informative, cu reconstrucții anatomice ale speciilor de hominide care constituie arborele evolutiv al omului actual.

Însă pentru a putea progresa avem nevoie de o mână de ajutor din partea celor care consideră că informația științifică trebuie împărtășită elevilor prin intermediul mai multor surse.

Și astfel se ridică o întrebare legitimă: de ce este nevoie de ”Proiectul Descendenței”?

Ei bine, răspunsul la această întrebare este aparent simplu dar suficient de complex. Din nefericire, deși se pare că elevii studiază, la orele de biologie din clasele a X-a, a XI-a și a XII-a, lecții care ating domeniul evoluției, experiența vieții de zi cu zi ne demonstrează faptul că lacunele privitoare la acest subiect sunt enorme, indiferent de vârsta interlocutorilor.

Și nu e de mirare. În 13 ani de învățământ, uneori chiar și mai devreme, din grădiniță, copiii din România sunt supuși unui regim constant de îndoctrinare religioasă, care le dezoltă o rezistență la idei care contrazic educația biblică. Elevii din țara noastră nu sunt învățați că miturile Genezei sunt doar alegorii, explicații fanteziste prin care oamenii încercau să-și potolească setea de cunoaștere cu privire la apariția și organizarea Universului. După cum știm, chiar și un raționament logic și bine structurat, pornit de la premize greșite, va avea un rezultat total eronat. Știința, prin metoda ei riguroasă de verificare a observațiilor și experimentelor, ne oferă o imagine mult mai reală cu privire la structurarea lumii înconjurătoare decât cosmogonia abrahamică.

Evident, orice informație care contrazice litera Bibliei și dogma bisericii este considerată de aceasta ca fiind erezie, un pericol la adresa integrității divine a Cărții Sfinte, deci o lovitură la însăși temelia credinței.

Astfel, sub puternica influență a Bisericii Ortodoxe Române, concetățenilor noștri le este greu să accepte adevăruri științifice elementare, în fața cărora s-a plecat însuși Vaticanul, doritor să ajungă la un compromis rezonabil cu evidențele, de teama de a nu ajunge o instituție total retrogradă.

apel-protoumanitar-2b
De unde această reticență la ideea că specia umană își are originea în lumea vie și nu într-un boț de lut însuflețit de suflarea divină? Cel mai probabil, din mândrie. Este mult mai ușor să îți asumi o origine divină în loc să îți recunoști locul printre celelalte mamifere! Celebrul etolog Konrad Lorenz spunea că omui i-ar fi, probabil, mai ușor să își recunoască originea animală dacă nu ar fi cunoscut maimuța.

Unde își are originea, totuși, această spaimă de maimuțe? Oare ne recunoaștem atât de mult în aceste primate încât vedem în ele niște simple caricaturi pseudo-umane? Ni se par simple imitatoare ale comportamentului omenesc sau le percepem ca pe niște semeni decăzuți?

Atunci când omul ignorant respinge cu tărie ideea că strămoșii lui se ”trag” din maimuță, el nu înțelege că nu e nici pe departe vorba de o specie de maimuță actuală ci de o primată demult dispărută, care s-a transformat de-a lungul milioanelor de ani, liniile genealogice ale urmașilor ei luând drumuri evolutive diferite.

Marea majoritate a concetățenilor noștri refuză să vadă aspectele care ne apropie de celelalte primate, preferând să se focuseze pe diferențe, privind semănările ca pe niște mimetisme grotești și degenerate în loc să le perceapă ca ceea ce sunt de fapt: primele manifestări sclipitoare ale umanității.

Acesta este scopul ”Proiectului Descendenței”: să explice publicului larg, în special tânăr, care este drumul umanizării, de la protoculturile și comportamentul cimpanzeilor (verii noștri evolutivi) până la inventivitatea și creativitatea nemaivăzute în natură a primilor oameni moderni din punct de vedere anatomic. Intenționăm să le explicăm elevilor ceea ce școala românească pare să neglijeze: care este locul nostru în natură, cum ne influențează mediul înconjurător atât fizicul cât și mintea, și faptul că, dincolo de cantitatea de melanină din piele sau textura părului, suntem un miracol al evoluției.

Cea mai eficientă metodă de a înțelege prezentul este cunoașterea trecutului. Astfel, vom putea contracara (sau, mai degrabă, controla) efectele negative ale instinctelor care ne-au ajutat să răzbim peste milioane de ani, dar care în condițiile vieții contemporane reprezintă slăbiciuni care ne influențează în mod negativ atât sănătatea cât și societatea.

De asemenea, un alt pericol pe care îl dorim preîntâmpinat, este influența nocivă și poluantă a diverselor ideologii care pot denatura obiectivitatea informației științifice. Ne dorim să credem că un pericol prevenit este pe jumătate evitat.

În aceste condiții, considerăm că ”Proiectul Descendenței” are datoria de a se adresa în special tinerei generații, nu pentru a o converti ideologic, cât pentru a o informa în mod corect și onest cu privire la realitățile biologice. Dezvoltarea gândirii analitice, raționale și obiective este principala noastră misiune și sperăm că prin intermediul acestui proiect să putem contribui la realizarea ei.

Facebook Comentariu
Distribuire
OlaruEvenimenteevolutia nu este doar o teorie,evolutia omului,teoria evolutiei”Proiectul Descendenței Omului” și-a început activitatea în urmă cu 4 ani și are la activ 2 expoziții itinerante care circulă prin muzeele din țară. Aceste expoziții constau într-o serie de planșe informative, cu reconstrucții anatomice ale speciilor de hominide care constituie arborele evolutiv al omului actual. Însă pentru a putea...Pentru cei care știu să gândească singuri