Astăzi, în România se strigă „Jos comunismul!”. În acelaşi timp, România este una dintre ţările cu cei mai mulţi adepţi ai creştinismului. Dacă priveşti spre cele două doctrine şi la personajele care le-au fundamentat, acest lucru pare bizar, ba chiar hilar…1-e-cc   Karl Marx, cel care teoretic este considerat fondatorul comunismului, s-a afirmat mai întâi în Liga Celor Drepţi, o organizaţie comunist-creştină, cu sediul la Londra, fondată în anul 1836. Organizaţia avea la bază ideea conform căreia: „Comunismul creştin este o teorie teologică şi politică în conformitate cu învăţătura dată de Iisus Hristos, prin care obligă creştinii să afirme comunismul drept sistem social”.

Din această organizaţie primară s-a născut apoi Liga comuniştilor… 1-cestinism-si-comunism   Comunismul ideal a fost adoptat şi promovat de către apostolii creştinismului, cei care au propovăduit o societate comunistă printre primii creştini, o idee care le-a fost incoculată de spusele şi învăţăturile lui Iisus.

Filozofia sfântului Ioan Gură de Aur avea şi ea conotaţii comuniste similare, acesta considerând că toate bunurile lumeşti trebuie împărţite egal între creştini.

Comunismul ca şi creştinismul, au scopul de a realiza o societate egalitară conform spuselor lui Marx: „De la fiecare după posibilităţi, fiecăruia după necesităţi”, sau după spusele Noului Testament: „Toţi cei care credeau erau împreună şi aveau toate în comun. Îşi vindeau bunurile şi averile şi le împărţeau între toţi, după nevoile fiecăruia.” (Fapte; 2:44-45)

În acest context, este greu de precizat cărui personaj îi aparţin spusele:

   Iisus sau Stalin: „Cât despre acei vrăjmaşi ai mei, care n-au vrut să domnesc peste ei, aduceţi-i încoace şi tăiaţi-i înaintea mea.” (Luca; 19:27)

   Iisus sau Marx: „Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde molia şi rugina le strică şi unde hoţii le sapă şi le fură…” (Matei; 6:19-20)

   Iisus sau Lenin: „Şi oricine a lăsat case sau fraţi sau surori sau tată sau mamă sau soţie sau copii sau pământuri pentru numele Meu, va primi însutit şi va moştenii viaţa veşnică.” (Matei; 19:29)

La fel de greu este de spus dacă comuniştilor sau a apostolilor creştini le aparţine o ameninţare de genul: „Ascultaţi acum voi bogaţilor! Plângeţi şi strigaţi din cauza nenorocirilor care vin peste voi! Bogăţiile voastre au putrezit şi hainele voastre sunt roase de molii… că focul are să vă mănânce carnea.” (Iacov; 5:1-6)crestinism-si-comunism-1   Noul Testament descrie fără echivoc şi plastic, relaţiile unei societăşi comuniste la care Karl Marx doar visa: „Mulţimea celor care crezuseră era o inimă şi un suflet. Nici unul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate în comun… Căci nu era nici unul printre ei care să ducă lipsă; toţi cei care aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau preţul lucrurilor vândute şi-l puneau la picioarele apostolilor; şi se împărţea fiecăruia după cum avea nevoie…” (Fapte; 4:32-37)1-cestinism-si-comunism-2   Dacă urmăreşti sfaturile lui Iisus vei vedea că ele corespund perfect cu doctrina comunistă propovăduită de Karl Marx…

   Iisus îşi învaţă discipolii: „Învăţătorule, ce bine să fac ca să am viaţă veşnică?… Dacă vrei să fi desăvârşit, i-a zis Isus, du-te, vinde tot ce ai, dă la săraci… Apoi vino şi urmează-Mă.” (Matei; 19:16-21)

   Iisus zice: „Tot aşa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul Meu.” (Luca; 14:33)

   Iisus zice viitorului adept: „Îţi mai lipseşte un singur lucru: vinde tot ce ai, împarte la săraci şi vei avea o comoară în ceruri. Apoi vino şi urmează-Mă… Isus a zis: Cât de greu vor intra în împărăţia lui Dumnezeu cei care au bogăţii!” (Luca; 18:22-24)

Iată, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor… Şi Isus i-a zis: Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta…” (Luca;19:1-10)

   Iisus a zis: „Mai iute trece cămila prin urechile acului decât bogatul prin porţile Raiului.” (Luca; 18:25)

Nici controlul averilor nu este o invenţie comunistă, ci îşi are rădăcinile în textul Noului Testament. În creştinismul primitiv, Anania şi Safira au fost pedepsiţi cu moartea pentru că nu şi-au donat toată averea colectivului: „…un om, numit Anania, cu soţia lui, Safira, a vândut o moşioară şi a oprit pentru sine o parte din preţ, cu ştirea soţiei lui; apoi a adus o parte şi a pus-o la picioarele apostolilor. Dar Petru i-a zis: Anania, pentru ce ţi-a umplut Satana inima ca să minţi pe Duhul Sfânt şi să ascunzi o parte din preţul moşioarei? (…) Cum s-a putut să ai în inima ta o astfel de faptă? N-ai minţit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Şi Anania, când a auzit cuvintele acestea a căzut jos şi a murit. O mare frică a cuprins pe toţi cei care au auzit aceste lucruri. (…) Cam după trei ore a intrat şi soţia lui, fărăsă ştie ce se întâmplase. Şi Petru i-a zis: Spune-mi cu cât aţi vândut moşioara? Da, a răspuns ea, cu atât. (…) Ea a căzut îndată la picioarele lui şi a murit…” (Fapte; 5:1-11)raphael_the_death_of_ananias_1515     Singura deosebire dintre cele două doctrine, probabil fundamentală, arată creştinismul mai pervers decât comunismul, îndemnându-i pe cei năpăstuiţi la resemnare şi supunere oarbă în faţa stăpânilor: „Slugilor, fiţi supuse stăpânilor voştri cu toată frică, nu numai celor ce sunt buni şi blânzi, ci şi celor greu de mulţumit.”  (1 Petru 2:18). De fapt acest aspect a făcut ca religia creştină să fie îmbrăţişată de către imperatorii romani şi să fie promovată la nivel de religie de stat.

Rămâne întrebarea: De ce cele două doctrine identice apar drept antagonice? Răspunsul este simplu: Creştinismul făgăduieşte oamenilor o societate comunistă în Rai, într-o viaţă veşnică, ulterioară, în timp ce comunismul proclamă o societate ideală acum, şi pe pământ.eminescu-1

Facebook Comentariu
Distribuire
RaduCugetăriAstăzi, în România se strigă „Jos comunismul!”. În acelaşi timp, România este una dintre ţările cu cei mai mulţi adepţi ai creştinismului. Dacă priveşti spre cele două doctrine şi la personajele care le-au fundamentat, acest lucru pare bizar, ba chiar hilar...   Karl Marx, cel care teoretic este considerat fondatorul...Pentru cei care știu să gândească singuri