Biografia evanghelică a lui Iisus este presărată nu doar cu învăţături ci şi cu miracole, obişnuite la vremea respectivă. În cazul lui Iisus, alături de obişnuitele vindecări, mai sunt câteva miracole care astăzi par stranii sau lipsite de sens, dar ele au fost necesare să apară în biografia zeului creştin, căci prin ele Iisus dovedea calităţi care să-l alăture unor zeităţi existente sau unor filozofi antici…

Porcii lui Matei, Marcu şi Luca.

În Palestina guvernată de legea lui Moise, porcul era un animal interzis de consumat, deci pare cel puţin surprinzător episodul din Matei (8:28-34) reluat şi în Evangheliile după Marcu şi Luca…

„… L-au întâmpinat doi demonizaţi, care ieşeau din morminte… Departe era o turmă mare de porci care păşteau. Şi demonii rugau pe Isus şi ziceau: Dacă ne scoţi afară din ei, dă-ne voie să ne ducem în turma aceea de porci… Ei au ieşit şi au intrat în turma de porci. Şi iată, toată turma s-a repezit de pe râpă în mare şi a murit în ape.” (Matei; 8:28-32). Marcu;5:13 chiar precizează că „erau aproape 2000” de porci…

28. Eleusius

Episodul nu are nimic a face cu religia creştină ci cu Misterele de la Eleusis unde se desfăşurau ritualuri în cinstea lui Demetra, Persefona, Dionysus şi Orfeu.

Ritualul de la Eleusis presupunea ca viitorul iniţiat să facă o baie în mare purtând deasupra capului un purceluş, care apoi era mânat pe un coridor spre o groapă unde era sacrificat ca ofrandă adusă divinităţilor de aici.

Din acest motiv efigia Eleusisului a fost un porc. Porcii nu existau în Palestina dar erau prezenţi la Eleusis.

Autorii Evangheliilor nu au făcut decât să introducă în activitatea misionară a lui Iisus episodul iniţiatic de la Eleusis. Prin acest episod Iisus era asemenea lui Dionysus, era egal cu Orfeu…

Transformarea apei în vin

În Evanghelia după Ioan, prima minune înfăptuită de către Iisus a fost transformarea apei în vin, prezentată în episodul „Nunta din Cana”: „Şi acolo erau şase vase de piatră pentru apă… Iisus le-a zis: Umpleţi vasele cu apă!… Mai-marele mesei, a gustat apa devenită vin…” (Ioan; 2:6-9).

La Elis, în timpul serbării „Thyeia”, un festival al lui Dionysus, trei vase erau plasate de preoţi într-o cameră sigilată pentru ca a doua zi, ele să fie găsite, în mod miraculos, umplute cu vin…

29. Teos

La Andros şi Teos, apa care curgea primăvara în templul lui Dionysus se schimba în vin pe pe timpul zilelor de sărbătoare, din datele de 5 şi 6 ianuarie. În calendarul creştin, data „Nunţii din Cana” este plasată la 6 ianuarie…

Transformarea apei în vin era o „minune” dionysiacă pe care Iisus a fost obligat să o îndeplinească, într-o „întrecere” similară celei desfăşurate între Moise şi magii faraonului. „Aaron şi-a aruncat toiagul… şi toiagul a devenit şarpe… vrăjitorii şi magii Egiptului au făcut şi ei la fel… dar toiagul lui Aaron a înghiţit toiegele lor.” (Exodul; 7:10-13).

Cum la Elis, Dionysus transforma trei vase cu apă în vin, la Cana, Iisus a transformat şase. În mod cert, Iisus era superior lui Dionysus.

Prin această prismă trebuie înţeleasă afirmaţia lui Iisus: „Eu sunt viţa cea adevărată”, (nu Dionysus)!

Învierea lui Lazăr

29a. Asclepios - Esculape

Învierea lui Lazăr apare numai în Evanghelia după Ioan (11:1-46) şi prezintă readucerea la viaţă a lui Lazăr din Betania, la patru zile de la moartea acestuia. Minunea era necesară în biografia lui Iisus căci înaintea sa a existat Asclepios, tatăl medicinii. Mitologia acestuia îl prezintă nu numai vindecând boli ci îi atribuie chiar puterea de a învia morţii. Iisus nu putea să fie mai prejos deci a înviat şi el unul. Atâta a putut…

Templele ridicate în onoarea lui Asclepios erau clinici medicale în care toţi preoţii slujitori erau medici. Bisericile ridicate în onoarea lui Iisus sunt doar clinici psihiatrice…

Cei 153 de peşti

În finalul Evangheliei după Ioan, apare un episod în care Iisus se arată ucenicilor, care pescuiau fără succes la Marea Tiberiadei. Conform indicaţiilor zeului creştin, „Simon Petru s-a suit în corăbioară şi a tras mreaja la ţărm, plină cu o sută cincizeci şi trei de peşti mari; şi, măcar că erau atâţia, mreaja nu s-a rupt.” (Ioan; 21:11). De ce un număr atât de precis? A stat cineva să numere peştii? Interesa pe cineva numărul exact de peşti prinşi? În mod cert, răspunsul este: Da!

30. Pescuirea-minunataDiscipolii lui Pitagora considerau cifra 153 drept număr sacru, dar motivul pentru care Petru a prins exact 153 de peşti este dezvăluit în scrierile lui Arhimede. El defineşte raportul dintre 265 şi 153 drept „măsura peştelui”, deoarece acest raport a fost utilizat, printre altele, pentru a genera, prin intersecţia a două cercuri o formă peşte. Peştele şi nu crucea a fost primul simbol creştin, iar Iisus era „Marele Peşte”. În plus, Iisus putea fi pus acum alături de marii înţelepţi eleni…

Episodul: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 3435.

Please follow and like us:
RaduIstoria crestinismuluiBiografia evanghelică a lui Iisus este presărată nu doar cu învăţături ci şi cu miracole, obişnuite la vremea respectivă. În cazul lui Iisus, alături de obişnuitele vindecări, mai sunt câteva miracole care astăzi par stranii sau lipsite de sens, dar ele au fost necesare să apară în biografia zeului...Pentru cei care știu să gândească singuri